Pavel Josef Axlar - Nábožný horlivý vůdce do města svatého Jerusaléma

Pavel Josef Axlar - Nábožný horlivý vůdce do města svatého Jerusaléma

úterý 20. 6. / 19:30
Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky 5

Pavel Josef Axlar (1683–1714)
Kázání na sv. Jána

Ensemble Damian:
Vladimír Hrabal – kazatel
Martin Smutný – cembalo
Viktor Tomek – housle
Matěj Klimeš – housle
Ondřej Klimeš – violoncello

Pavel Josef Axlar (1683–1714) Kázání na sv. Jána

Program

Josef Antonín Štěpán (1726–1797)
Concerto Pour le Clavecin, A3118
1. Allegro
2. Andante non molto
3. Allegro assai
Pavel Josef Axlar (1683–1714)
Kázání na sv. Jána
Nábožný horlivý vůdce do města svatého Jerusaléma (tisk Praha 1720)
České barokní kázání jako melodrama
Josef Puschmann (1738–1794)
Concerto per il Clavicembalo
1. Allegro
2. Andante
3. Tempo di Minuetto

Kostel v Kopidlně. Zdroj: Wikipedie.org
Josef Antonín Štěpán

Josef Antonín Štěpán (psán také Joseph/Giuseppe Anton Steffan) se narodil 14. března1726 v Kopidlně. Byl synem zdejšího kantora. Ten synovi poskytl základní hudební vzdělání. Jako chlapec zpíval ve sboru zdejšího kostela sv. Jakuba Většího. V roce 1741, během válek o rakouské dědictví vtrhli do Čech Prusové a na útěku před nimi se Josef Antonín dostal do Vídně, kde vyhledal pomoc hraběte Františka Jindřicha Šlika, který měl v Kopidlně kapelu. S podporou hraběte se stal žákem dvorního skladatele Georga Christopha Wagenseila. Studoval hru na cembalo a kompozici a příležitostně zastupoval Wagenseila při výuce členů císařské rodiny. Patrně v roce 1763 byl Štěpán jmenován dvorním klavíristou a v roce 1766 se stal na doporučení svého učitele dvorním učitelem klavíru. K jeho žákyním patřily dcery císařovny Marie Terezie: Marie Antoinetta (později manželka Ludvíka XVI. a královna francouzská) a Marie Karolina (později manželka Ferdinanda I. a královna neapolsko-sicilská). Největších úspěchů dosáhl Štěpán v letech 1761–1785. Řídil vyučování zpěvu císařských granátníků ve školách a dále působil v šlechtických a měšťanských rodinách ve Vídni. V roce 1775 musel kvůli slábnoucímu zraku odejít z císařských služeb. Po nezdařené operaci šedého zákalu oslepl úplně. Zemřel 5. srpna 1797 ve Vídni. Mimo klavírních skladeb a koncertů pro klávesové nástroje s průvodem orchestru, které tvoří těžiště jeho díla, komponoval také německé písně, opery, oratoria a mše. Těsně před svou smrtí napsal pro kostel v Kopidlně requiem. Celé své jmění (2 290 zlatých) odkázal kopidlnské škole. V kroměřížském zámeckém archivu, je pravděpodobně uložena jeho umělecká pozůstalost.

Přípis z Horlivého vůdce
Pavel Josef Axlar

Pavel Josef Axlar pocházel z Osic u Pardubic, v roce 1683 byl vysvěcen na kněze a jeho kazatelská dráha začala v Plzni, kde působil v letech 1685–1688 jako kaplan. Poté jej víra v zázračný obraz Panny Marie přivedla do Klatov. Po třech a půl letech byl povolán do Prahy, kde zůstal až do své smrti v roce 1714. V Praze nejenže vznikla podstatná část Axlarových kázání, ale také se rozvíjela jeho duchovní kariéra – v roce 1691 se stal rektorem pražského arcibiskupského semináře, v roce 1694 byl povýšen na doktora teologie. O rok později byl zvolen metropolitním kanovníkem u sv. Víta na Pražském hradě, kde se stal českým kazatelem, v roce 1706 se stal arcijáhnem a roku 1709 kapitulním děkanem. Svou rozsáhlou knihovnu a literární pozůstalost odkázal cisterciáckému klášteru v Plasích. Cisterciáci pak z vděčnosti vydali v roce 1720 Axlarovu postilu s názvem Nábožný horlivý vůdce do města svatého, nebeského Jeruzalema. První díl postily obsahuje kázání nedělní (144 textů), druhý kázání sváteční (104 textů).

Hudební doprovod je sestaven z anonymních skladeb pocházejících z kroměřížského archivu a z kostelního archivu v Chocni. 

Olomoucká katedrála sv. Václava. Zdroj: Wikipedie.org, autor: Kirk, fotografie upravena
Josef Puschmann

Josef Puschmann se narodil roku 1738 v Červené Vodě. Od mládí studoval hru na různé nástroje, především na housle a také skladbu. Kolem roku 1762 nastoupil jako komorník a hudebník do služeb barona Skrbenského v Hošťálkovech. Po pěti letech přešel k opavskému zemskému hejtmanovi – hraběti Ignáci Dominiku Chorynskému – do Velkých Hoštic. Důležitým bodem v jeho životě byl rok 1777, kdy Josef Puschmann požádal o místo kapelníka katedrály sv. Václava v Olomouci. Získal je a nastoupil zde roku 1778, kdy se Olomouc připravovala na obléhání a byla plná vojska. Očekával se příjezd nového prvního arcibiskupa Antonína Theodora Colloreda a jeho intronizace. K tomu ale došlo až o rok později. Ve slavnostním průvodu kráčel i Josef Puschmann se svými zpěváky a při pontifikální mši zřejmě provedl svou Missu solemnis a v závěru také slavnostní Te Deum. V olomoucké katedrále pak působil až do své smrti roku 1794. Po celou dobu udržoval kontakt i se svým bývalým pánem – opavským hejtmanem – pro kterého komponoval mnohé instrumentální skladby, jejichž reprezentativní ukázkou je i dnešní koncert pro klávesový nástroj.