ANMOEN
Cantilenae diversae

Zátiší s hudebními nástroji

účinkující souboru ANMOEN:
Jakub Michl – viola da gamba
Marek Kubát – arciloutna
Martin Smutný – varhanní pozitiv, cembalo
Jaromír Nosek – bas, umělecký vedoucí 

Atrium Vlastivědného muzea v Olomouci
čtvrtek 21. 7. 2022 ve 20:30

Program

Henry Purcell (1659 – 1695) – Now Winter comes slowly (Fairy Queen, 1692)

Marek Kubát (1975) – Naděje (2022)

Petr Eben (1929–2007) – Milovánie bez vídánie (Písně k loutně, 1979)

Petr Eben (1929–2007) – I dare not ask

Leopold I. (1640–1705) – Suita in D: Courante - Sarabande – Gigue

Claudio Monteverdi (1567–1643) – Io, che nell’otio nacqui (Madrigali guerrieri et amorosi, 1638)

Petr Eben (1929–2007) – Quand ce beau printemps

Marain Marais (1656–1728) – La Rêveuse (Pièces de viole IV, 1717)

Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746) – Suite Euterpe: Chacone

Jean-Baptiste Lully (1632–1687) – Hereux qui peut voir du Rivage (Phaëton, 1683)

Leopold I. (1640–1705) – Suita in e: Tordiglione – Sarabande – Gavotte

Petr Eben (1929–2007) – Ach Gott, wie weh tut Scheiden

Leopold I. (1640–1705) – Retirata in E

Jiří Sycha (1979) – Kaskády (2012)

Petr Eben (1929–2007) – Jakž jsem tě najprv poznal

Petr Eben (1929–2007) – Stratilať jsem milého

Marek Kubát (1975) – Pokušení (2021)

Giulio Caccini (1551–1618) – Dalla porta d’Oriente (Nuove musiche – 1614)

(Délka koncertu cca 56 minut)

H. Purcell – Now Winter comes slowly

Přichází Zima. Blíží se pomalu, je bledá, hubená a stará.
Nejprve se třese věkem a potom chladem.
Drsnými mrazy je zbavena citu a sněhem je zahalená.
Vzývá Slunce, aby se vrátilo, a zpívá jako dřív. 

P. Eben – I dare not ask

Já polibek bych chtěl, já úsměv bych si přál,
však kdybych obé měl, tu pyšným bych se stal.
Ne, ne, v těch přáních všech jen jedno zůstává,
políbit pouhý dech, jenž líbal ústa tvá. 

C. Monteverdi – Io, che nell’otio nacqui

Já, který jsem se do zahálky narodil a v lenosti žil,
který jsem toužil jen po odpočinku a klidu,
trávil jsem nejen hodiny noční,
ale i celé dny na měkkých polštářích,
a v příjemných stínech, vzdálených od všech starostí,
užíval jsem si svěžesti jemného vánku,
bublání potůčku a zpěvu ptáků.

Já sám, po té, co mi ušlechtilý Amor
svou štědrou ranou probodl srdce,
ve chvíli, kdy jsem obrátil svůj pohled k božskému světlu,
které zářilo v těch krásných očích,
a uslyšel jsem andělský hlas a slova,
která se mi jako rubíny a perly zakutálely do srdce,
počal jsem pohrdat klidným životem.
Nezavírám již oči ve světlém dni,
ale někdy, já bdělý milovník, vídám i pozdní noc měnící se v jitro.

Často chodívám tmavým stínem ozbrojen tam, kam mě vede touha.
Já, milující válečník musím snášet mnohá strádání,
ať už bojuji s odvážným Hispáncem nebo zatvrzelým Belgičanem,
či když v krajině, kde velký Dunaj zaplavuje široká pole,
s hrudí obepnutou železem následuji mezi zbraněmi
jasnou a vznešenou krev svého velkého krále,
na jehož hlavě září koruna se vznešeným diadémem,
kterému nebe darovalo triumfy a vítězství.

Ó navždy slavný, ó stále neporazitelný,
pokračuj, šťastný a úspěšný, i nadále
ve vítězstvích a slavných taženích.
Možná, že jednoho dne má drsná citera opět bez hanby promluví
k tvé velké poctě v hodinu, kdy znovu zazní zvuk zbraní.
Pak zazpívám o tvých ctnostech, vítězstvích a hněvu.
A všichni budou z úzkostí naslouchat plni zděšení.
Hrůzně budou Orientem znít zvony boje
a v němém údivu se zastaví Šítové na velkých válečných koních
před největším z tisíců rytířů a vůdců, kterého již obohatila mnohá kořist.
Ach, velký Ferdinande Erneste, klanět se budou tvému neporazitelnému meči.
Přemoženi přenechají ti své koruny a království! 

P. Eben – Quand ce beau printemps

Krásné jaro přišlo k nám, uhlídám zem i vodu již se zaskvět,
zdá se mi, že denní jas, lásky čas, jako děti přišly na svět.
Krásný den už nelení, zelení pokryl světa širou dálku,
Amor šípy ozbrojen, kouzlem jen v našich srdcích zažeh válku.
V tento měsíc cítil jsem plamenem lásky rozehřání,
když jsem uzřel v každý čas tolik krás, jež jsou darem od mé paní.
Paní, tys mým pokladem, přijdi sem nad tou krásou k rozjímání!
Květiny nad láskou mou ustrnou, ty však nemáš slitování. 

J. B. Lully – Hereux qui peut voir du Rivage

Šťastný je ten, kdo může hrozivý oceán zmítaný divokými větry
pozorovat z bezpečného břehu.
Blažený, kdo může v klidném přístavu litovat ty,
kteří jsou uprostřed hrůzné bouře.
Oplakávejme nešťastné milence,
vyhýbejme se jejich krutým trýzním!
Chraňme se před útrapami, které nám láska může nachystat
svými falešnými kouzly!
Nechtějme se nalodit a vyplout na moře,
kde klid našeho srdce jistě ztroskotá!

Zůstaňte si na palubách lodí a pečujte o Neptunova stáda,
já chci prchnout před sluncem a horkem dotěrným.
Zde je stín lesa a šumění vln,
a vše mě vybízí k vychutnání sladkého odpočinku. 

P. Eben – Ach Gott, wie weh tut Scheiden

Jak loučení mé bolí, já v srdci ránu mám, i utíkám do polí, jsem navždy sám a sám.
Po mnoho hodin nemám klid, mé srdce bolem strádá, byť v radostech můžu žít.
V zahrádce plné vláhy jsem kvítí sázíval, to zmrzlo příliš záhy, mně v srdci zůstal žal.
Mně zmrzla všechna radost má, má nezabudka krásná, má pomněnka nádherná.
Ten květ, o kterém zpívám, je vskutku zvláštní květ. Té dívky ctnosti vzývám, má sladký, krásný ret.
A očka se jí něhou skví, když vzpomenu své lásky, jak rád chtěl bych dlít u ní. 

G. Caccini – Dalla porta d’Oriente

Od východní brány, nebe ozařujíc a mraky zbarvujíc, bílé a jasné svítání přichází
a rosou a vánkem otevírá květy lilií a rozhazuje růže.
Jak zmizel temný závoj, ještě líbeznější a půvabnější dívka mladá zažehla růže na nebi
a purpurovými plameny se dotkla ranního vánku.
Z jejích zamilovaných rtů vystoupil Amor s novými šípy a ona svými perlami duše ozdobila,
a svými sladkými rubíny rozžehla srdce nešťastná.